ماليات بر ارزش افزوده 94

نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده

طبق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 95 ، مالیات بر ارزش افزوده 95 افزایش نخواهد داشت و همان 9 درصد خواهد بود.

 

که 6 درصد مالیات و 3 درصد آن عوارض است که هنگام پرداخت می بایست جداگانه واریز شود

 

 جهت محاسبه ارزش افزوده ميتوانيد از نرم افزار جامع مالي نيك به صورت سريع و ساده استفاده نمائيد. 

 

 شركت نيك پردازش پارسيان

 

 نرم افزار حسابداري

 

 نرم افزار حقوق و دستمزد

 
 

ارزش افزوده چیست؟

 


تعریف ارزش افزوده به زبان ساده کتب اقتصاد فروش منهای خرید یا به عبارت دیگر ما به التفاوت ستانده و داده .

ستانده - داده = ارزش افزوده
یا
خرید - فروش = ارزش افزوده

نحوی تهیه گزارشات ارزش افزوده 

 

با توجه به قانون تصویب شده از سال 1387کلیه فروشندگان ، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات موظفند طبق احکام مقرر در تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه ، بند (ط) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394، 9 درصد می باشد  که 6 درصد مالیات و 3 درصد آن عوارض است که هنگام پرداخت می بایست جداگانه واریز شود لازم به ذکر است که مبلغ دریافتی و پرداختی باید پایان هر سه ماه محاسبه گردد و تفاوت آن در صورت بیشتر بودن دریافتی به شماره حساب اعلام شده واریز شود. ضمنا جهت ثبت اطلاعات می بایست به سایت www.evat.ir  وارد شوید و بعد از ثبت نام اولیه و دریافت نام کاربری ،اقدام به ثبت مبالغ محاسبه شده نمایید.